Astrologie

Zo boven, zo beneden. Alles is met elkaar verbonden, niets staat op zichzelf.

Astrologie is een eeuwenoude subjectieve wetenschap. Wetenschap behoort objectief te zijn, maar de wetenschap of kennis van onszelf kan niet objectief zijn: Het gaat erom hoe iets beleefd wordt! Niet wat iemand meemaakt is het belangrijkste, maar hoe hij het ervaart en hoe hij ermee omgaat!

De astrologie gaat dan ook uit van de persoon zelf als middelpunt (de aarde) en ziet de planeten ( = omgeving / gebeurtenissen als spiegel van delen van zichzelf) inclusief de zon om zich heen draaien. De astrologie is dan ook een fantastisch hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in zichzelf of te begrijpen waarom een ander zus of zo doet en vooral waarom die ander zo reageert op jou en waarom je die reactie zo beleeft. Begrip voor zichzelf en de medemens helpt accepteren en liefhebben! Begrip betekent ook bewustzijn. Hoe hoger het bewustzijn hoe meer het leven je niet meer overkomt, maar dat je het zelf ter hand kan nemen. Dat wat je nog overvalt, kan worden begrepen d.m.v. de transits (d.i. de actuele stand t.o.v. de planeten in de geboortehoroscoop) en progressies in de horoscoop, zodat je er van leert en er wijzer van wordt, i.p.v. vertwijfeld uit te roepen "Waarom moet mij dat overkomen?" Astrologie is meer dan een klok waaraan je de tijd kunt aflezen. De planeten zelf, net als de aarde 'leven'. Ze vertegenwoordigen een bepaalde energie, waaraan je in een bepaalde periode meer wordt 'blootgesteld' dan in een andere periode. Geen één planeet is alleen maar goed (benefic) of slecht (malefic).
Het gaat erom hoe je er bewust gebruik van kunt maken.

Als ik met de klassieke anamnese niet voldoende de vinger op de zere plek kan leggen, trek ik een horoscoop. Aan iedereen die bij mij voor een consult komt, vraag ik de geboortetijd. Niet iedereen weet dat en vaak is het ook niet nodig. Als het wel bekend is (bij iedere gemeente kan je een uitgebreid geboortebewijs, incl. geboortetijd, opvragen) geeft dat vaak een bevestiging van mijn bevindingen en ook aanvullende informatie.

De ware astrologie lijkt in niets op de astrologierubrieken in kranten en bladen. Geen één boogschutter is gelijk, dus ook kloppen de voorspellingen niet. Voorspellingen geloof ik ook niet in en doe daar ook niet aan. Er ligt een hoop vast, maar hoe je zal reageren niet. Van die reactie hangt vaak alles af. Waarzeggen bestaat m.i. dus niet, wel kan ik waarschuwen, d.w.z. bewust maken van een op handen zijnde verandering. Leven betekent veranderen. Stilstaand water is dood water. Alles draait om bewust worden van jezelf, de reden van je bestaan hier op aarde, je doel (ook dat kan je uit de horoscoop halen) en de lessen die daarbij horen.

© 2019 Ellen de Lange - Homeopathie Praktijk Purmerend Waterland