Voeding - Adviezen

Eten en drinken zijn samen met ademhalen en slapen onze eerste levensbehoeften. Het is de benzine in onze motor; als we de verkeerde benzine in onze auto gooien, dan gaat hij ook pruttelen. Voeding kan het beste medicijn zijn of het grootste gif. Vandaar ook dat gezonde voeding altijd deel uit behoort te maken van elke natuurgeneeskundige behandeling; de beste behandeling wordt dweilen met de kraan open als aan de voeding geen aandacht wordt geschonken.

Tijdens een consult wordt de voedings- en leefwijze doorgenomen en persoonlijk advies hierover gegeven. Er wordt een algemeen voedingsstencil meegegeven met uitgebreide informatie over gezonde voeding.

voeding
© 2019 Ellen de Lange - Homeopathie Praktijk Purmerend Waterland